Nago nodvandig sak att minnas ifall dessa ett par typer it lov befinner si att eldi

Nago nodvandig sak att minnas ifall dessa ett par typer it lov befinner si att eldi

  • Paritet Hatfield sam Rapson noterar att vi tenderar att bliva passionerat foralskad inom persone saso befinner sig forhallandevis snygga, personliga, tillgiven sam liknar oss sjalva. Kompatibilitet befinner sig likas nagon angelagen omstandighet som stoder het lov att gro mo barmharti karlek. Ehuru motsattningar alltemellanat kan attrahera at sig, ar det oftast mer ganska att folk blir foralskad forsavitt do delar foremal gemensamt.

love normalt befinner sig kortare, samtidigt barmharti lov kan finnas till mer benagna att klara tidens test.

Forskare age tittat villig hurdan relationer utvecklas mellan nya tandem, nygif.webpta och dom saso befinner sig gif.webpta mirake nagon langre tidrymd och fann att samtidigt eldig love befinner sig mer glodande i inledningen utav relationer, tenderar den att framfora vika sta barmhartig lov saso ar fokuserad villig intimitet och intresse.

Vetenskapsma har lange foreslagit att lidelsefull karlek tenderar att finnas till den mest troliga typen itu love att vitn. Medryckand ar att modernar forskning itu Hatfield sam hennes kollegor inneha foreslagit att tiden kan hava nago identiska skadlig foljd villi bade eldig samt foljeslagande love.

En granskning sasom jamforde eldi och foljeslagande love emella nygif.webpta sam langvariga gift fann ocksa att bade nygif.webpta karla sam kvinn tenderade att uppleva synonym nivaer itu passion. Skad forskarna fann likasa att nygif.webpta kvinn var mer benagna att halla av sin kompanjon tillsamman empati villig en hogre pla annu deras medspelare uttryckte inom gengald.

Passionate Karlek Scale

Hatfield sam Sprecher utvecklade Passionate karle Scale som inneha anvants slut bota varlden med folk i allihopa aldrar. Den staller fragor baserade kungen kognitiva komponenter (vad och hurdan vanligtvis du tanker villi din kompanjon), beteendekomponenter (hur aktiv n befinner sig samt baksida av underben n utfor sta saken dar andra personen) samt kanslomassiga komponenter (hurda du kanner forut din kompanjon).

  • Kanner ni att dina kanslor age varit kungen en berg-och dalbana inom kort ni inneha varit insyltad ino saken dar narvarande personen?
  • Skulle du vara med o biff desperation forsavit do lamnade dig?
  • Kanner ni att ni ej kan sluta klura villig saken dar arme personen?
  • Kanner n att n hellre vill deltag den arme personen ann e annan?
  • Diggar ni att lasa denna persons lekame alternativ rorelser?
  • Kanner ni nago kraftfull tilldragning mo saken da narvarande personen?
  • Kanner n dej nere nar saker ej promenera domstol ino din relation tillsamman den arme personen?

Forsavitt ni kan genmale jo kungen marklig alternativt de majoritete av dessa fragor ar det troligtvis e tecken gallande att det ni upplever befinner sig eldig karlek.

https://gorgeousbrides.net/sv/slaviska-brudar/

Inflytande villig relationer

Medan det befinner sig nago sak att koppla hur sa dessa par typer av lov befinner si begreppsmassigt, hurda kan dessa term agera ut i dina verkliga relationer?

I verkligheten kanske du ar mer benagna att vara med o het love ino do tidiga stadierna fran e nytt kondition. Nar din foralskelse vaxer kan din hetta stav saken da andra personen konstruera opp sam snar toppa. Nar ditt omstandighet fortsatter kan denna hetta snar mildras sam posa mo en mer medkannande / foljeslagande design av karlek.

Kompanionat love eventuellt ej nodvandigtvis praglas it vild glod, spanning alternativt tvangsmassiga tankar som traffas ino lidelsefull lov. Skada denna barmhartig gestaltning av lov inkluderar emotioner bruten mjukhe, e strongt liga, vanskap samt valbehag bruten andras klubb.

Nar du gott age bildat nago mer medkannande skepnad bruten love betyder det icke att du inte kommer att vara med om enorm lidelse da och da. Egentlige tyder ett andel forskning kungen att romantisk karlek paverkad it styrka, hangivenhe sam sexuellt hobby (skad utan saken da tvangsmassiga komponenten saso vanligtvis befinner si normalt ino tidiga relationer) befinner sig forknippad tillsammans hogre sjalvkansla, okat halsa sam framsteg bruten gifte tillfredsstallelse.

Print
20 মোট পাঠক সংখ্যা 2 আজকের পাঠক সংখ্যা

About jexpress

https://t.me/pump_upp
Close